Seguretat
Informació

Hospitàlaria

 

sih black header_sih_cat
El SIH constitueix un projecte per dotar els centres sanitaris, laboratoris, centres de recerca etc. d'una poderosa eina per securitzar tota la seva informació, millorar la gestió, protegir adequadament els seus actius principals, protegir àrees crítiques i facilitar el treball al seu personal per al compliment de les lleis i la millora de la seguretat en els seus llocs de treball.

 

Seguretat Legal i Organizativa  
Polítiques, control de processos, normativa, mitjançant Auditories de diagnòstic i Consultoria tècnica.
Sistema de control d'accessos  
Per protegir àrees d'especial interès, mitjançant elements biomètrics avançats.
Control d'identitats i d'incidències  
Perquè la informació compleixi amb els criteris de Confidencialitat, Integritat i Disponibilitat, aplicant millores notables en instal·lacions i lloc de treball.
Tecnologia RFID ntrs sector sanitari
Conegui la tecnologia que li permetra oferi serveis de mes qualitat.
  Localització i control de pacients
Localització inmediata de expedients
Localització de personal
Control del actius importants